Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Фінансові показники об’єднаних громад Жидачівщини доволі оптимістичні

Мінрегіон оприлюднив моніторинг бюджетів 159 об'єднаних громад. Фінансові показники об’єднаних громад Жидачівщини доволі оптимістичні. Залежність від державного бюджету зберігається на рівні 27 та 28 відсотків у Новострілищанській та Гніздичівській ОТГ відповідно.

25 травня Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за сприяння швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та технічної підтримки шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» опубліковано моніторинг фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші місцеві вибори 25 жовтня 2015 року та які у 2016 році мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Підготований моніторинг надає можливість порівняти та відобразити динаміку бюджетних показників територіальних громад до їх входження до складу добровільно об’єднаних територіальних громад у 2015 році та затверджених на 2016 рік показників місцевих бюджетів після їх добровільного об’єднання.

Аналітичні та графічні матеріали підготовлено на підставі офіційної інформації, отриманої Мінрегіоном від обласних державних адміністрацій.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» місцевим бюджетам 156 ОТГ визначено обсяги міжбюджетних трансфертів, зокрема загальна сума базової дотації становить 285 млн. грн, реверсної дотації – 65 млн., освітньої субвенції – 1616 млн., медичної субвенції – 844,2 млн грн.

Базову дотацію отримують 125 громад. Бюджети 34 громад є фінансово самостійними від державного бюджету, із яких: 23 бюджети затверджено з реверсною дотацією; 11 бюджетів сформовано без базової та реверсної дотації.

Така загальна ситуація у 159-ти об’єднаних громадах у межах України. Що ж стосується Львівщини, то ситуація з фінансовими показниками в ОТГ виглядає так: місцевим бюджетам 15 об’єднаних територіальних громад, які утворилися внаслідок об’єднання 46 місцевих рад (151 населений пункт), на 2016 рік передбачена з державного бюджету освітня субвенція - 79 млн. грн та медична субвенція – 40 млн. грн. 14 громад отримують з державного бюджету базову дотацію, 1 бюджет громади затверджено з реверсною дотацією – Новокалинівська ОТГ Самбірського району. Всього бюджети ОТГ області отримають 24,5 млн. грн базової дотації.

Найбільше фінансово залежними від державного бюджету є Новоміська (Старосамбірський район) та Вільшанська ОТГ, в яких 66% у доходах громади становить базова дотація.

Затверджений обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів ОТГ області на 2016 рік з трансфертами з державного бюджету становить 197 млн. грн, що більше у 7 разів від уточнених показників місцевих бюджетів (які увійшли до складу ОТГ) на 2015 рік.

У результаті утворення об’єднаних громад зріс обсяг власних доходів місцевих бюджетів у 2 рази (на 26 млн. грн) порівняно з 2015 роком (з 28 млн. до 54 млн. грн). Основним джерелом наповнення бюджетів є податок на доходи фізичних осіб – 24 млн. грн. Наступний за вагомістю – плата за землю – 15 млн. грн.

Об’єднання громад, зазначають у міністерстві, дозволило збільшити власні доходи бюджетів ОТГ на одного жителя відповідної території. У середньому показник зріс на 360 грн (з 394 до 753 грн.). Із розрахунку на одного жителя найбільше коштів отримає Тростянецька ОТГ – 2519 грн, найменше – Вільшанецька ОТГ Самбірського району – 252 грн.

Виходячи з фінансових ресурсів, ОТГ вже на початку бюджетного року змогли запланувати у відповідних бюджетах кошти на здійснення видатків розвитку (капітальні видатки) у загальній сумі 8 млн. грн. Найбільший обсяг таких коштів передбачено Тростянецькою ОТГ Миколаївського району – 3,6 млн. грн.

Затверджені обсяги видатків на одного учня загальноосвітніх закладів у місцевих бюджетів ОТГ і складають від 9,2 тис. до 19,3 тис. грн. Зазначене свідчить, як про фінансову можливість громади додатково спрямувати власні ресурси на підтримку загальноосвітніх закладів, так і про необхідність проведення оптимізації мережі освітніх закладів.

Найбільша штатна чисельність працівників органу управління (службовців) затверджена Новокалинівською ОТГ Самбірського району – 38 осіб, найменша – Міженецькою ОТГ (Старосамбірський район) – 14, Бісковицькою, Луківською (Самбірський район) та Тростянецькою ОТГ – по 16 осіб. Виходячи із розрахунку чисельності населення громад та чисельності службовців, можна зазначити, що найбільше навантаження на одного службовця з надання послуг населенню передбачається у Тростянецькій ОТГ - 505 осіб, найменше – у Новострілищанській ОТГ – 100 осіб. Найбільша питома вага видатків на утримання службовців у фінансовому ресурсі ОТГ (без урахування субвенцій) припадає на бюджет Чукв`янівської ОТГ Самбірського району - 48%, найменша – на бюджети Бабинської (Самбірський район), Гніздичівської та Тростянецької ОТГ – по 24%.

Також ОТГ отримали субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у сумі 46 млн. грн, що становить 4,6% від загального обсягу по Україні. Найбільший обсяг субвенції складає 6 млн. грн у Тростянецькій ОТГ, найменший – 1,5 млн. грн у Міженецькій ОТГ.

Якщо розглянути більш детально обидві громади Жидачівщини, які сформувалися у жовтні 2015 року, то фінансові показники виглядають так: серед 15 ОТГ Львівщини Новострілищанська та Гніздичівська ОТГ посідають 4 та 6 місця щодо фінансової спроможності. Власні доходи на одну особу в Новострілищанській ОТГ (кількість жителів - 2800 осіб) – 1118 грн (689 грн у 2015 році), у Гніздичівській (6500 осіб) – 738 грн (236 грн у 2015 р.). Базова дотація у Новострілищанській ОТГ 1 156 300 грн у Гніздичівській – 1 864 600 грн. Відсоток дотаційності наших громад не перевищує гранично допустимий рівень і становить відповідно 27 і 28 відсотків. Видатки розвитку (капітальні видатки) у Новострілищанській громаді закладено на рівні 228 тис грн.

У структурі власних надходжень місцевих бюджетів акцизний податок у Новострілищанській громаді становить – 580,3 тис. грн (456,4 тис. у 2015 році), у Гніздичівській ОТГ – 40,3 тис. грн (32,5 тис. у 2015 р.); плата за землю: у Новострілищанській – 945,8 тис. грн (991,3 тис. у 2015 р), у Гніздичівській – 966,5 тис. грн (1084,2 тис. у 2015 р.); єдиний податок: у Новострілищанській – 500 тис. грн (430,2 тис. у 2015 р), у Гніздичівській – 389,3 тис. грн (349,8 тис. у 2015 р.); ПДФО: у Новострілищанській – 1050,0 тис грн., у Гніздичівській – 3363,9 тис. (у 2015 році таких надходжень не було); інші податки та збори: у Новострілщанській – 2 тис. грн (17,6 тис. у 2015 р.), у Гніздичівській – 22,6 тис. грн. (64,2 тис. у 2015 р.).

Затверджені видатки на одного учня загальноосвітніх закладів у бюджетах Новострілищанської та Гніздичівської ОТГ відповідно становлять 15,2 тис. та 11,1 тис грн.

Частка видатків на утримання службовців ОТГ (без субвенцій) становить у Новострілищанській – 35% (кількість жителів на одного службовця 100 осіб), у Гніздичівській – 24% (309 осіб - на одного одного службовця).

Підготувала Оксана ФРАНКІВ.

Джерело www.decentralization.gov.ua


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин