Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Компенсація роботодавцю - безробітному робоче місце

У попередні роки однією з послуг служби зайнятості була можливість працевлаштування на дотаційні робочі місця безробітних, яка передбачала відшкодування витрат на оплату праці у повному обсязі і була хорошим стимулом для створення нових робочих місць роботодавцями. У період з 2006 до 2012 року 256 безробітних отримали місце праці шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Більшість з них належала до соціально вразливих верств населення або перебувала у стані довготривалого безробіття. Тож дотації стали в нагоді всім і безробітним, у котрих збільшилися шанси працевлаштуватися, і роботодавцям, що фактично цілий рік використовували дармову робочу силу. Водночас недоліком такого способу вирішення проблеми була певна складність процесу, пов’язана з упорядкуванням документації, перевірками тощо. Ці перепони відлякували керівників підприємств, звужували коло зацікавлених, а тому знайти працедавців усім, хто того потребував, не вдавалося.

 

З набуттям чинності з 1 січня 2013 року нової редакції Закону України «Про зайнятість населення» можливості скористатися державною підтримкою з мінімальними зусиллями з’явилися у багатьох роботодавців. Отримати компенсацію може кожен, чия діяльність відповідає нескладним вимогам і хто працевлаштує безробітних за скеруванням служби зайнятості.

Статтями 26 та 27 Закону передбачено можливість щомісячної компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року від дня працевлаштування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Державного бюджету України для забезпечення молоді, котра здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) або Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда, що зареєстрований в установленому порядку як безробітний, але котрому, відповідно до законодавства, допомога з безробіття не призначається) у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Обов’язковою умовою отримання компенсації є те, щоб робоче місце було новим, тобто створеним у результаті діяльності суб’єкта господарювання: збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців) або модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника, а також створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення).

Роботодавець не повинен мати заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Він також не може бути визнаний банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство.

До категорії безробітних, яких можна працевлаштувати таким шляхом, належать:

Один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності), а також дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, особа, котрій виповнилося 15 років та яка за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, може, як виняток, прийматися на роботу. На пільги можуть розраховувати й звільнені після відбуття покарання чи примусового лікування, молодь, котра закінчила чи припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу. Преференції мають і особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, та інваліди, котрі не досягли пенсійного віку.

Якщо роботодавець – суб’єкт малого підприємництва провадить також діяльність у пріоритетних галузях економічної діяльності, то обмежень щодо категорій працевлаштованих нема – роботу можна запропонувати будь-кому з безробітних, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. При цьому треба зазначити, що до переліку пріоритетних галузей, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України, віднесені майже всі основні галузі економічної діяльності.

Отримуючи матеріальну допомогу, роботодавець бере на себе певні зобов’язання, які, в основному, пов’язані з наданням гарантій збереження створеного робочого місця. Так, особи працевлаштовуються не менш ніж на два роки. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення цього терміну сума виплачених коштів повертається в повному обсязі залежно від джерела компенсації або ж на його робоче місце за направленням служби зайнятості працевлаштовується інший безробітний у межах дворічного терміну. До того ж роботодавець не може погіршувати умови праці, встановлені на день працевлаштування.

Порядок надання компенсації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 №347. Практично він має заявний характер. Роботодавцеві достатньо лише подати до центру зайнятості заяву та довідку встановленого взірця. Все інше справа спеціалістів служби зайнятості, котрі на підставі даних з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму нарахованого та сплаченого єдиного внеску працевлаштованої на нове робоче місце особи щомісяця, в автоматичному режимі, будуть перечислювати кошти на рахунок роботодавця в сумі фактично сплаченого ним єдиного внеску за працевлаштованих осіб.

Фахівці служби зайнятості інформують роботодавців про можливість скористатися державною підтримкою і поліпшити справи у підприємницькій діяльності. На сьогоднішній час вже прийнято п’ять рішень про виплату роботодавцям компенсації фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

І. Бойко,

начальник відділу взаємодії з роботодавцями.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин