Передплата друкованого видання на 2022 рік

Індекс видання: 30496

Часопис "НОВИЙ ЧАС"

Тематика: Громадсько-політичні та літературно-художні видання

Мінімальний строк передплати: 1 міс.

Передплатити

Проти туберкульозу - разом!

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у 1995 році визнала, що в Україні панує епідемія туберкульозу. Тоді загальноприйнятий показник тих, хто вперше захворів на туберкульоз, з розрахунку на 100 тисяч населення дорівнював 41,6 (діагноз туберкульоз було встановлено у 21459 осіб усіх вікових груп), а смертність складала 15 чоловік (померло від туберкульозу 7708 осіб). Проте з боку тодішньої влади адекватної протидії не було вжито, хоча у статті 49 Конституції України (1996 р.) зазначено, що "...держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя".

 

І тільки у 2000 р. прийнято Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а у 2001 р." - "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз", у якому визначено, що туберкульоз - небезпечна інфекційна хвороба. А уже тепер, на вимогу організацій громадянського суспільства, до нової редакції проекту Закону України про боротьбу з туберкульозом, що уже пройшов перше читання, комітетом Верховної Ради з охорони здоров’я (Т.Бахтєєва) внесено пропозицію визначити туберкульоз як особливо небезпечну інфекційну хворобу. Такий статус докорінно змінив би ставлення до профілактики туберкульозу як з боку владних структур, так і усіх медичних інституцій.

 

Пік захворюваності населення на туберкульоз в Україні був у 2005 р., коли показник склав 84,1 (захворіло 39608 осіб), а смертності - 25,3 (померло 11896 осіб).

У нашому районі найвищий рівень захворюваності на туберкульоз зареєстровано 2006 року, коли він перевищив епідемічний поріг у два рази – 108,7 (смертність – 31,4). Тоді із ініціативи районної ради та громадських організацій при районній раді було створено громадську раду, внесено відповідні зміни у регламент її роботи, а 11 червня 2007 р. відбулася сесія районної ради, на якій було розглянуто питання "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з туберкульозом у Жидачівському районі". З того часу проблеми з епідемії туберкульозу в районі вирішуються спільно районною радою, райдержадміністрацією, загальною медичною мережею під керівництвом ЦРЛ, протитуберкульозним диспансером (обласного підпорядкування), санепідемстанцією, при ініціативній участі згаданої громадської ради.

Колективний член громадської ради - громадська організація Жидачівський районний центр Суспільної служби України склала 2 конкурсних проекти і отримала гранти від фундації імені князів-благодійників Острозьких на реалізацію проекту "Не спостерігати, а протидіяти туберкульозу" та згодом від ІСАР "Єднання" "Сільські територіальні громади протидіють епідемії туберкульозу". У процесі реалізації запланованих заходів по вказаних проектах додатково розроблено і апробовано у практичній діяльності деякі, на наш погляд, інноваційні допоміжні організаційні інструменти, що удосконалюють протитуберкульозну роботу. Зокрема це впровадження методики обчислення показників захворюваності на туберкульоз та смертності від нього не лише по району чи у розрізі медичних дільниць, а у розрізі адміністративно-територіальних громад (їх у районі 33, у т.ч. 5 міських та селищних). Для нівелювання ознаки "малих чисел" вирахування показників вели по статистичних даних, які отримуємо від протитуберкульозного диспансеру у абсолютних числах, починаючи із 2003 року, і на сьогодні уже оперуємо восьмирічними даними з вичисленням середньорічних показників. Оскільки туберкульозна хвороба може протікати тривало, не будучи діагностованою у календарно-звітному році, то декількарічна величина показника захворюваності, поділена на кількість років моніторингу, характеризує громаду більш реально, ніж за кожний рік зосібно. Для прикладу: у девятниківськй територіальній громаді 2010 року не зареєстровано жодного хворого на туберкульоз уперше в житті. Можна би думати, що у цій віддаленій, економічно депресивній громаді, утвореній із чотирьох сіл (разом 782 мешканців), епідемію зупинено. У той же час тут за попередні 7 років зареєстровано 10 осіб, що захворіли на туберкульоз, і тому середньорічний показник за 8 років дорівнює 156,2 з розрахунку на 100 тисяч населення (з урахуванням числа середньорічного населення у громаді, що прогресивно зменшується). Тобто у цій громаді епідемічний поріг перевищено більше ніж у три рази, а тому усе населення цих сіл за епідемічними показами є групою підвищеного ризику, у якій належить продовжувати проводити суцільну протитуберкульозну диспансеризацію.

У новострілищанській громаді (860 мешканців) протягом 2003-2009 років від туберкульозу ніхто не помер, а у 2010 році померла одна особа. За попередньою методикою показник смертності був би вражаючим - 116.3. А за запропонованою - він складає лише 14,5, тому не викликає стурбованості.

Такий підхід дозволяє зосереджувати першочергову увагу на ту частину населення, яка має неблагополучну "туберкульозну історію". Звісно, що така "точкова" характеристика району не додає популярності її ініціаторам, зокрема з боку фтизіатричної служби, тим більше, що вона є у безпосередньому підпорядкуванні головного управління охорони здоров’я ЛОДА і працює в районі за своїм баченням проблем з туберкульозу.

Враховуючи таку ситуацію і маючи досвід попередньої роботи у територіальних громадах та керуючись постулатом, що доля народу у його ж руках, на президії районної ради з участю заступника голови РДА було вирішено провести серію громадських слухань у найбільш уражених туберкульозом територіальних громадах, що передбачено статтею 13 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Та позаяк територіальні громади району (за винятком 3 із 33) ще не мають своїх статутів громад, то було запропоновано проводити громадські слухання за методикою, описаною Максимом Лацибою та Володимиром Бондаренком у книзі "Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення" (Київ, 2007, 108 с., тираж 1000 примірників).

Дотримання усіх формальностей при проведенні таких слухань дає можливість створити документ, на який вимушені реагувати усі інституції, визначені у Резолюції слухань, і у першу чергу сільська, селищна чи міська рада.

Зазначимо, що на такі слухання, за прямого сприяння районної ради, запрошувалися профільні заступники районної ради, РДА та головного лікаря ЦРЛ, юрист районної ради, завідувач епідвідділом районної санепідстанції, представник районної ветеринарної служби, голова громадської ради при районній раді, місцеві посадові особи, головний лікар протитуберкульозного диспансеру, керівники господарюючих суб’єктів на території даної ради.

Щоби запити з боку громади були тематичними, у порядку підготовки громадських слухань за допомоги місцевих медичних працівників добирали 2-3 волонтерів, вручали їм дві виготовлені нами брошури: «Пам’ятка волонтеру про туберкульоз» та «Звітна картка». У першій міститься коротка популярна інформація про туберкульоз як небезпечну інфекційну хворобу, а у другій, на підставі чинних нормативно-правових документів з туберкульозу, виписано перелік питань, які належало би проводити у певному населеному пункті структурами місцевої та районної влади, медичними, ветеринарними службами включаючи згаданий диспансер та райсанепідстанцію.

Усвідомлено інформовані волонтери на основі "Звітних карт" давали свої оцінки цим структурам.. Цей феномен трансформації представників громади щодо епідемії туберкульозу із об'єкта отримання інформації у активізований суб'єкт переконує нас у доцільності затрачати час на належну підготовку громадських слухань і їх мобілізуючу дієвість.

За останні чотири роки нами опубліковано у районному часописі "Новий час" чотири оглядові статті з питань туберкульозу в районі та 16 - у рубриці "Туберкульоз: жертви та рятівники", присвяченій ювілейним датам видатних особистостей, що померли від туберкульозу (Леся Українка, Фредерік Шопен, Степан Руданський, Шолом Алейхем, Франц Кафка, Альберт Камю, Никифор Дровняк та ін.), а також про тих, що зробили значні відкриття у науці по боротьбі з туберкульозом (Роберт Кох, Іван Полюй, Вільям Роберт Рентген, Зельман Ваксман, Феофіл Яновський, Юрій Фещенко, Василь Мельник). У конференцзалі Жидачівської ЦРЛ оформлено виставку із копій портретів перерахованих прізвищ, яку доповнюємо новою інформацією .Там же експонуємо таблиці, діаграми з основними показниками захворюваності та смертності від туберкульозу в розрізі територіальних громад.

Власними силами виготовлено брошуру "Туберкульозне лихо" для середніх медичних працівників району, на допомогу їм у проведенні просвітницької роботи серед населення.

У офісі організації сформовано базу джерел про туберкульоз, у якій на сьогодні маємо їх понад 600, у т.ч. законодавчо-нормативні, монографічні, методичні, статистичні, а також публікації у ЗМІ, матеріали з діяльності громадських організацій протитуберкульозного профілю в Україні, Громадської та національної рад, їх експертні пропозиції, резолюції, звернення тощо.

Систематично цю базу доповнюємо Інтернет-інформаціями, ксерокопії важливих новин передаємо партнерам по спільній протитуберкульозній роботі.

Щорічно до Міжнародного дня боротьби з туберкульозом (24 березня) разом із центральною районною лікарнею організовуємо проведення "круглого столу", на який запрошуємо представників місцевої влади, керівників лікувально-профілактичних закладів району, лікарів-фтизіатрів, місцеві ЗМІ тощо. Намагаємось до цього заходу виготовити і вручити учасникам роздаткові матеріали як про ситуацію щодо туберкульозу у районі, так і інспірувати їм бачення можливих перспектив.

Для аргументування реальної ситуації в районі щодо епідемії туберкульозу і про не повнісю використані місцеві ресурси щодо її подолання на засідання колегії райдержадміністрації наша інформація була підкріплена проведеним SWOT-аналізом.

До проведення виїзного засідання санепідради у неблагополучне щодо туберкульозу місто Ходорів її членам та учасникам нами було виготовлено і напередодні вручено пакет документів з аналітичними та інформаційними матеріалами, що стосувався 16 питань.

Беремо участь у обговореннях питань з туберкульозу на медичних радах Жидачівської центральної районної лікарні з внесенням коригуючих пропозицій.

Громадська рада при районній раді брала участь у підготовці розгляду на сесіях питання щодо туберкульозу, його обговоренні, виробленні рішення.

Розроблено та в установленому порядку погоджено, а також затверджено головами райдержадміністрації і районної ради «Функціональну схему протитуберкульозної роботи у Жидачівському районі», що охоплює 48 груп виконавців чи причетних до цієї роботи структур.

Через різну адміністративну підпорядкованість трьох структур в районі нашою радою для них розроблено, обговорено на президії районної ради, у фокус-групі, погоджено з виконавцями і скріплено їх підписами Договір про співпрацю між ЖЦРЛ, Жидачівським протитуберкульозним диспансером та райсанепідстанцією. Договір також містить у додатках таблиці по взаємодії цих структур, витяги із важливих директивних документів щодо туберкульозу, довідкові дані тощо.

Проведено обговорення проекту наказу МОЗ України "Стандарти організації медичної допомоги хворим на туберкульоз" та зауваження і пропозиції (20), спрямовані у Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам.

Резюме: Названими спільними зусиллями показники захворюваності на туберкульоз за 2010 рік знижено до 78,63 та смертності до 25,75 з розрахунку на 100 тисяч населення (нагадаємо , що у 2006 р. вони були 108,70 та 25,35 відповідно).

Розпочата 4 роки тому протитуберкульозна робота потребує подальшої інтенсифікації на усіх рівнях району з імплементацією у практику чудового цьогорічного гасла до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозу (24 березня): " Я змагаюся з туберкульозом! Я можу перемогти туберкульоз"!

Ведемо підготовку до проведення цього спільного заходу.

 

Степан ТОЛОХ.


Надрукувати  

Відео

Презентація нового роману Роксолани Сьоми "Світи суміжні"

Виставка народного одягу Жидачівщини

Виставка "Жидачівщина в полум’ї революції та російсько-української війни"

Народний часопис Жидачівщини "Новий Час"

81700, Львівська обл., Жидачівський район, місто Жидачів, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1

Тел./факс: 032-393-14-01,

068-506-23-83

Відділ реклами: 093-240-40-56

E-mail: info@newtime.lviv.ua

Головний редактор: Андрій Данилець

Редакційна колегія: А. Данилець, О. Франків

Завідувач відділу: Оксана Франків

Відповідальний секретар: Іван Кофлик

Оглядач: Марія Татчин